Menü

A 2024/2025. nevelési évre vonatkozó Bői Óvoda beiratkozás rendjéről

2024. március 24.
Tájékoztató
A 2024/2025. nevelési évre vonatkozó Bői Óvoda beiratkozás rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától /szeptember 1./ legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. E paragrafus alapján az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2024. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében életvitelszerűen lakik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. A felvételről, átvételről az igazgató dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az igazgató dönt.

A Bői Óvoda nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése alapján a 2024/2025. nevelési évre az óvodai beiratkozás 2024 április. 25 Csütörtök. 26 Péntek

8 órától 16 óráig tart.

  A beíratáshoz szükséges alábbi dokumentumokat a beiratkozáskor kell bemutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt,
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

     Be kell mutatni továbbá:

  • szakértői véleményeket (SNI, vagy magatartásproblémás gyermekeknél, minden olyan igazolást, orvosi véleményt, amely a gyermek fejlődésével, betegségével kapcsolatos);
  • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén igazolni kell, hogy a gyermek milyen jogcímen tartózkodik Magyarország területén;
  • a gyermek TAJ kártyáját.

 

 Az óvodai felvételről hozott döntés közlésének határideje 2024. május 25. napja. A döntést a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

Bő, 2024.március 25.                            

                                                                             Hajasné Németh Szilvia

                                                                              Megbízott Óvoda Igazgató

E-ügyintézésSikeres pályázatokMagyar Falu ProgramMUNIPOLIS