Menü

A kutak engedélyezési eljárásáról

2020. június 10.
Tájékoztató
A kutak engedélyezési eljárásáról

Az érvényes szabályozás értelmében Magyarországon valamennyi kutat engedélyeztetni köteles az építtetője, vagy üzemeltetője. A Parlament egy májusban elfogadott törvény módosítással a korábbiakban engedély nélkül létesített kutak esetében az engedély iránti kérelem benyújtásának határidejét 2023. december 31-re módosította.

A hatályos szabályozás szerint a jegyző engedélye szükséges minden olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  • 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel;

·         épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és

·         nem gazdasági célú vízigény.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási, létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárása.

Az engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmát a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet határozza meg.

Fontos, hogy fúrt kútnál magánszemély esetében a jegyzői engedély iránti kérelemhez a dokumentációt kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakembernek is alá kell írnia.

Ásott kút fennmaradási engedély ügyintézéséhez nem szükséges kútfúró végzettség, e kutakat a tulajdonos engedélyeztetheti.

A dokumentáció tartalmára vonatkozó előírások szerint a kutak helyét az egységes országos vetületi rendszer (EOV) koordinátákkal, vagy pedig a földrajzi szélesség és hosszúság megadásával kell megjelölni. A kútról és környékéről készült fényképfelvétel csatolását is előríja a jogszabály.

Kérelem nyomtatványok az önkormányzati hivatalban beszerezhetőek. Kérjük csak hiánytalanul és pontosan kitöltött dokumentációval szíveskedjenek eljárást indítani.

 

 

E-ügyintézésSikeres pályázatokNagyon meglepett hogy a BRIMO társáság támogatni szeretne minket. Egy pavilon-sátrat adományozott szervezetünk számára. A pavilont a szabadtéri rendezvényeken szeretnénk felhasználni.