Menü

Állás: Pénzügyi előadó - munkavégzés helye Hegyfalu

2020. május 16.
Bői Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadót keres
Állás: Pénzügyi előadó - munkavégzés helye Hegyfalu

Bői Közös Önkormányzati Hivatal

 

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bői Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű határozott idejű gyed, gyes időtartamára –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9631 Hegyfalu, Jókai utca 20-22.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok ellátása az ASP önkormányzati gazdálkodási rendszerben. Beszámolók, havi adatszolgáltatások elkészítése, határidőben történő benyújtása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, pénzügyi-számviteli szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mérlegképes könyvelői végzettség,

        pénzügyi-, könyvelői - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        közszolgálati önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő személyek a pályázati iratanyagba betekinthetnek

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. június 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vincze György nyújt, a 06302266352 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9625 Bő, Széchenyi utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Hf/273/2020 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Bői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9625 Bő, Széchenyi utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Hf/273/2020, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó.

 

        Személyesen: Marton Eszter, Vas megye, Bő 9625, Széchenyi utca 70. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a polgármesterek egyetértésének kikérése után a jegyző dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

        Bői KÖH hirdetőtáblái - 2020. május 16.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

A KÖZIGÁLLÁSON: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=uscg5pgye9

E-ügyintézésSikeres pályázatokNagyon meglepett hogy a BRIMO társáság támogatni szeretne minket. Egy pavilon-sátrat adományozott szervezetünk számára. A pavilont a szabadtéri rendezvényeken szeretnénk felhasználni.