Menü

Állás:Adóügyi és igazgatási ügyintéző

2023. augusztus 31.
Pályázat
Állás:Adóügyi és igazgatási ügyintéző

 

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT


BŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Adóügyi és igazgatási ügyintéző


Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, adózók nyilvántartásba vétele, adóbevallások feldolgozása, adóhatósághoz benyújtott kérelmek döntésre előkészítése, ellenőrzés, befizetések nyilvántartása. Hagyatéki ügyintézés, szociális ügyintézői feladatok ellátása, ügyviteli feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Hatósági jogalkalmazási
Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozott, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Hegyfalu
Álláshirdető szervezet bemutatása:  A Bői Közös Önkormányzati Hivatal 10 település önkormányzati hivatali feladatait látja el. A hivatal székhelye Bőben található, a meghirdetett álláshely esetében a munkavégzés Hegyfalun, hivatalunk kirendeltségén történik.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Határozott idejű, GYED, GYES miatti távollét idejére szóló foglalkoztatás. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a helyi önkormányzati rendeletek az irányadók. A pályázat benyújtásának módja: személyesen, ill. postai úton Csajbi Lívia jegyző részére a Bői KÖH 9625 Bő, Széchenyi u. 70. címén, ill. elektronikusan a jegyzo.bo(at)gmail.com e-mail címre.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
Elvárt végzettség/képesítés:
  Középfok - szakképzettség, Egyéb végzettség, Közgazdasági, ügyviteli, vagy közszolgálati végzettség 29/2012.(III.7.) Korm.r. 1.melléklet, 14. II. besorolási osztály szerint
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti, a hirdetésben foglalt munkakörhöz előírt szakképzettség
  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret
   Három hónap próbaidő vállalása
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
Egyéb pályázati előnyök:
  német nyelvtudás
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.09.11. 16:00
A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatról a polgármesterek egyetértésével a jegyző dönt. Pályáztató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.09.18. 16:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Önkormányzati hirdetőtáblák
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.09.20.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.08.28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

E-ügyintézésSikeres pályázatokMagyar Falu Program