Menü

Egyszeri szociális tűzifa igénylés

2020. október 29.
Tájékoztató
Egyszeri szociális tűzifa igénylés

 

Tisztelt Bőiek!

Bő Községi Önkormányzatnak is lehetősége volt szociális tűzifára pályázni, amelynek következtében a rászorulók egyszeri alkalommal szociális tűzifát igényelhetnek az önkormányzattól.

 

Támogatásra jogosult:

 

 

a.)    aktív korúak ellátásában részül,

b.)    időskorúak járadékában részesül,

c.)     tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével összefüggő támogatásra – jogosult,

d.)   a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

e.)    egyedül élő nyugdíjas, akinek a jövedelme nem éri el a 142.500 Ft-ot

f.)     80 év feletti igénylő, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 120.000.- forintot,

g.)    akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 114.000.- forintot.

 

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

 

Akik gázzal fűtenek, nem jogosultak a szociális tűzifára.

 

Család= egy házban életvitelszerűen élő személyek összessége (mindenki jövedelme számít)

 

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, amely a hivatalban kérhető Marton Esztertől vagy letölthető itt. A kitöltött kérelmeket és hozzátartozó előző hónapról szóló jövedelemigazolásokat 2020. november 20. napjáig (JOGVESZTŐ) lehet a Bői Közös Önkormányzati Hivatalban benyújtani. Kérjük, figyeljenek arra, hogy aki november nyújtja be az október jövedelméről kell igazolást csatolnia.

 

A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a támogatásról a képviselő-testület legkésőbb 2020. december 15-ig dönt.

 

A kérelem egyszeri szociális  tűzifa igénylésre letölthető ITT.

 

BŐ,2020.10.26.

 

 

                                                                                                  Hajós Attila           

                                                                                                  polgármester s.k.

 

Letöltések
megnevezésméret típus
kerelem-tuzifa-8595.pdf134.3 KbpdfLetöltésLetöltés
E-ügyintézésSikeres pályázatokNagyon meglepett hogy a BRIMO társáság támogatni szeretne minket. Egy pavilon-sátrat adományozott szervezetünk számára. A pavilont a szabadtéri rendezvényeken szeretnénk felhasználni.