Menü

Figyelem! Pénzügyi ügyintéző állás

2021. szeptember 6.
Bői Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.
Figyelem! Pénzügyi ügyintéző állás

Bői Közös Önkormányzati Hivatal

 

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bői Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű GYED/GYES idejére –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9625 Bő, Széchenyi utca 70.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi, pénztári,gazdálkodási és könyvvezetési feladatok ellátása az ASP önkormányzati gazdálkodási rendszerben. Beszámolók, havi adatszolgáltatások elkészítése, határidőben történő benyújtása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Középiskola/gimnázium, pénzügyi-számviteli szakképzettség, ,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         mérlegképes könyvelő végezettség,,

         pénzügyi-, könyvelői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         közszolgálati önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő személyek a pályázati iratanyagba betekinthetnek

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csajbi Lívia aljegyző nyújt, a 06/95/365-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Bői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9625 Bő, Széchenyi utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Bő/850/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

 

         Személyesen: Marton Eszter, Vas megye, 9625 Bő, Széchenyi utca 70. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a polgármesterek egyetértésének kikérése után a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         Bői Közös Önkormányzati Hivatal tartozó településekhirdetőtáblái - 2021. szeptember 4.

         www.bo.hu - 2021. szeptember 4.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 4. ITT!

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

E-ügyintézésSikeres pályázatokNagyon meglepett hogy a BRIMO társáság támogatni szeretne minket. Egy pavilon-sátrat adományozott szervezetünk számára. A pavilont a szabadtéri rendezvényeken szeretnénk felhasználni.Magyar Falu Program