Menü

Közterületek kaszálásáról, rendben tartásáról

2022. július 6.
Információ
Közterületek kaszálásáról, rendben tartásáról

 

Falunk Tisztelt Lakói!

 

Gyakran ad vitára okot az ingatlanok előtti területek kaszálása.

Az 1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM. rendelet rendelkezik a kérdés tisztázásáról. Ugyanis azt írja:

6.§ (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik a tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv illetőleg, ha a járda mellett zöld sáv is van az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Az önkormányzat 6/2014. (VI.11.) önkormányzati rendelete (ami jogszabálynak minősül) pontosítja a rendelkezést és azt rendeli, hogy

3.§ (2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlanát határoló járdaszakasz, zöldsáv és árok teljes területének, valamint a tulajdonában álló ingatlan gyommentesítéséről, az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok olyan mértékű nyeséséről, hogy azok a közlekedést ne zavarják. A tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanát határoló járdaszakasz síkosság-mentesítéséről.

A rendelkezés megszegői ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújthatók.

A rendelkezés egyértelművé teszi a szabályokat, tehát saroktelkek esetén is a tulajdonost kötelezik a rendelkezések az oldalhatár rendben tartására is.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a hatályos rendelkezések szerint járjon el a közterületek karbantartásánál.

Ha Önnek idős kora, betegsége miatt ez túl nagy teher, melyet nem tud teljesíteni, kérjük keresse meg önkormányzatunkat, aki a sportegyesülettel együttműködve (csekély támogatásért) gondoskodik a tulajdonost terhelő kötelezettség teljesítéséről (nyáron a kaszálás, télen a síkosság-mentesítés).

Bő, 2022. június 21.

 

                                                                              Hajós Attila sk.

                                                                              polgármester

 

 

E-ügyintézésSikeres pályázatokNagyon meglepett hogy a BRIMO társáság támogatni szeretne minket. Egy pavilon-sátrat adományozott szervezetünk számára. A pavilont a szabadtéri rendezvényeken szeretnénk felhasználni.Magyar Falu Program