Menü

Önkormányzati hírek

2019. december 10.
A képviselőtestület üléseinek összefoglalója 2019. november 25-ig
Önkormányzati hírek

Önkormányzati Hírek

A képviselő-testület 2019. október 2-án tartotta meg a választás előtti utolsó ülését és közmeghallgatást is tartott. A közmeghallgatáson a polgármester beszámolt a választási ciklus munkájáról és válaszolt a jelenlévők kérdéseire. Döntés született a 2019. évi költségvetés végrehajtásához szükséges átcsoportosításokról, és a sportegyesület ismételt 300.000.- forint összegű támogatásának megállapításáról.

A képviselő-testület a polgármester munkáját egy havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalom megállapításával ismerte el.

Az újjáválasztott képviselő-testület 2019. október 28-án tartotat meg alakuló ülését. A képviselő-testület személyi összetétele a választást követően sem változott.

A helyi választási bizottság elnökének beszámolója után a képviselő-testület tagjai és a polgármester esküt tett, majd a polgármester ismertette rövid programját.

A képviselő-testület a polgármester illetményét a jogszabályi előírásnak megfelelően havi bruttó 199.434.- forintban, költségtérítését havi bruttó 29.915.- forintban állapította meg.

A képviselő-testület alpolgármesternek ismét Horváth Tibor urat választotta meg. Tiszteletdíját havi bruttó 80.000.- forintban, költségtérítését havi bruttó 12.000.- forintban állapította meg.

A képviselők tiszteletdíja havi bruttó 40.000.- forint lett.

A képviselő-testület a nyugdíjba vonulás miatt megüresedett takarítói és önkormányzati kisegítő állásra Giczinger Noémit nevezte ki.

A képviselő-testület sikeresen pályázott a Magyar Faluprogramban a Hunyadi utca felújítására. A képviselő-testület árajánlatokat kért a munka elvégzésére.

A képviselő-testület megállapította, hogy kötelezően felhasználandó állami normatíva maradványa van. Ennek terhére árajánlatot kért a Deák, Dózsa és a Kossuth u. új részének útfelújítására.

A képviselő-testület 2019. november 8-án megtartott rendkívüli ülésén elbírálta a fenti munkákra beérkezett árajánlatokat. 

A Hunyadi utca felújítási munkáinak elvégzésére a TIA 2002 Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft. bruttó 29.989.780.- forint összegű ajánlata, az önkormányzati utak felújítására a Varga és Varga  Építőipari Kft. bruttó 12.587.453.- forint összegű ajánlata került elfogadásra.

A képviselő-testület döntött a pályázaton nyert traktorhoz pótkocsi beszerzéséről.

A képviselő-testület 2019. november 25-i ülésén módosította Szervezeti és Működési Szabályzatát. Elfogadta az E-ON. megemelt összegű karbantartási ajánlatát. Elfogadta a Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Pályázatot hirdetett a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállítását biztosító közszolgáltatás ellátására. Döntött földbérleti szerződések időtartamának meghosszabbításáról.

A képviselő-testület valamennyi BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjra pályázót 10 hónapon keresztül havi 4.000.- forint támogatásban részesített.

A képviselő-testület döntött a tűzifa támogatások megállapításáról és a rendelkezésre álló rendkívüli települési támogatás céljait szolgáló kerete felosztásáról.

 

Magam és a hivatal dolgozóinak nevében a falu minden lakójának áldott karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok!

 

Bő, 2019. december 3.

 

                                                                                                                             Tisztelettel:

 

 

                                                                                                              Dr. Vincze György

                                                                                                                    jegyző

E-ügyintézésSikeres pályázatokNagyon meglepett hogy a BRIMO társáság támogatni szeretne minket. Egy pavilon-sátrat adományozott szervezetünk számára. A pavilont a szabadtéri rendezvényeken szeretnénk felhasználni.