Menü

Önkormányzati hírek

2020. július 15.
A képviselő testület üléseinek összefoglalója 2020. 06. 23-ig
Önkormányzati hírek

Az idei évben a képviselő-testület első ülésére január 20-án került sor. Ezen az ülésen támogatták az Eszter Mosolyáért Alapítványt, megbeszéltek a dolgozói béreket, módosították a virágbolt szerződését, elfogadták az adó ügyi és sportköri beszámolót. napirendre került a veszélyes fák ügye, valamit a telekrendezés is.

A januári együttes ülésen a hivatal költségvetéséről és a dolgozói bérekről tárgyaltak. Az ülést követően a polgármesteri hivatal felújításával kapcsolatos ajánlatkérések kerültek előtérbe, majd ezt követően a 1/33 és 1/35 helyrajzi számú területek értékesítéséről döntöttek.

Február első ülésén megtörtént az árajánlatok kérése az óvodai konyha pályázata kapcsán.

Február 17-én került elfogadásra az adósságot keletkeztető ügyletek határa, az idei évi költségvetés, a közbeszerzési terv, a közművelődési szolgáltatási terv, szakmai tanácsadás, valamint a társulási megállapodások módosítása. Elbírálták a hivatal és az óvoda pályázatra érkezett árajánlatok, megbízták a műszaki ellenőrt. Módosították a szociális és gyermekvédelmi önkormányzati rendeleteket.

A veszélyhelyzet idején a polgármester gyakorolta képviselő-testület hatáskörét. Összesen 11 alkalommal hozott döntést, az alábbi ügyekben: óvodabezárás, fogászati ügyelet, gyermekvédelemi beszámoló elfogadása, önkormányzati földek bérbeadása, közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása, valamint új közterület is került elnevezésre Nyár liget címen.

2020. június 23-án ismét ülésezhetett a képviselő-testület. Polgármester úr beszámolt döntéseiről, majd elfogadták a 2019. évi költségvetés módosítását, a gazdasági programot, támogatták a sportkört. A hivatal felújítás pótmunkáiról is született döntés, valamint egy bérlakás szerződés meghosszabbításáról.

Június végén elfogadták a zárszámadást, a belső ellenőri jelentést, a kincstári ellenőrzés jelentését, valamint szót váltottak az óvodai  konyha felújításról is.

 

 

E-ügyintézésSikeres pályázatokNagyon meglepett hogy a BRIMO társáság támogatni szeretne minket. Egy pavilon-sátrat adományozott szervezetünk számára. A pavilont a szabadtéri rendezvényeken szeretnénk felhasználni.