Menü

Önkormányzati hírek

2020. október 11.
A képviselő testület üléseinek összefoglalója 2020. szeptemberéig
Önkormányzati hírek

A bői képviselő-testület az év második felének elő ülésén döntött arról, hogy a Magyar falu Program keretében pályázatot nyújt be falugondnoki busz beszerzésére.

 

Az STKH -val folytatott tárgyalások után a lomtalanítás megszervezésével foglalkozott a testület, valamint gondoskodott a szociális étkeztetése ideiglenes megoldásáról az óvodai konyha felújításának idejére.

 

Augusztusban megkezdődött a hivatal átadó ünnepség előkészítése, valamint a helyi értékleltár pályázat további folyamatának megtárgyalása is. A képviselő-testület módosította az ez évi költségvetést is. Döntött a szociális tűzifa pályázat benyújtásáról. Az „Eszter mosolyáért” alapítvány elszámolását is elfogadta testület.

A képviselő-testület a bői 1/33. és 1/35. helyrajzi számú, közforgalom elől elzárt magánúttá átalakított területeket együttesen 150.000.- forintos vételáron felajánlotta megvásárlásra a szomszédos ingatlan tulajdonosának.

A kormányhivatal által elbírált fellebbezés miatt a  volt vasútállomás felé vezető úton (bői 167. hrsz.) és a Széchenyi utca kereszteződésében lévő „Elsőbbségadás kötelező táblát „Állja, elsőbbségadás kötelező” táblára kell cserélnie az önkormányzatnak.

A képviselő-testület megbízta a polgármestert a vízművel történő a szolgáltatás biztonságát javító átalakítások elvégzésében történő megállapodásra.

 

A következő ülésen a pályázat keretében készült értékleltárt hagyta jóvá a testület.

 

Szeptember elején a képviselő-testület az Emberi Erőforrások Minisztérium által 2021. évre meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázathoz való csatlakozást határozta el, a pályázati feltételek szerint a pályázat kiírását.

A képviselő-testület döntött arról is, hogy a Bő Hunyadi utcai lakótelkét eladásra meghirdeti. Az ingatlan vételárát 3.000.000.- forintban jelöli meg. Valamint az orvosi rendelő feletti lakást bérbevételre is meg fogják hirdeti.

A Képviselő-testület a 2020. évre tervezett rendezvények közül a koronavírus járványra tekintettel törli a szüretet, a nyugdíjas találkozó helyett pedig fontolóra veszi a nyugdíjasok természetbeni juttatás formájában történő támogatását. Erről a döntést később hozza meg.

E-ügyintézésSikeres pályázatokNagyon meglepett hogy a BRIMO társáság támogatni szeretne minket. Egy pavilon-sátrat adományozott szervezetünk számára. A pavilont a szabadtéri rendezvényeken szeretnénk felhasználni.