Menü

Önkormányzati hírek

2021. augusztus 1.
2021. évi önkormányzati munka összefoglalója június hónapig
Önkormányzati hírek

 

A 2021-es esztendőben meghosszabbításra került a veszélyhelyzet, így a képviselő-testület továbbra sem ülésezhetett, a polgármester úr gyakorolta a döntés jogkort.

Az év első szakaszában elfogadásra került a 2020. évi adózási feladatokról szóló beszámoló. Ezt követően a hivatalt fenntartó 10 település polgármestere elfogadta a közös hivatal 2021. évi költségvetését, rendeletbe foglalták a köztisztviselők illetményalapját.

Február hónapban pályázatot nyújtottunk be a Bő Kossuth utca és Köztársaság tér páratlan oldali járdáinak felújtására. Ennek eredményéről június 29-én értesültünk. A belügyminisztérium 13.482.890 Ft támogatást állapított meg településünk, az önkormányzat pedig 2.379.334 Ft pályázati önerőt biztosítja a járdafelújításhoz.

Polgármester úr február végén elfogadta a 2021. évi szolgáltatási tervet, a költségvetést, a közbeszerzési tervet is.

Március hónapban indítottuk el falugondoki szolgálatunk engedélyeztetését, hiszen sikeres pályázott a település falubuszra. Elfogadásra került a falugondnoki szolgálat szakmai programja, szervezeti működési szabályzata, rendelete, valamint Jákó Melinda Éva kinevezésre került a falugondoki álláshelyre a kiírt pályázat elbírálást követően. Kérjük falunk a lakóit, forduljanak hozzá bizalommal!

Mivel lehetőséget kaptunk arra, hogy a veszélyhelyzet idejére megengedjük az égetést, polgármester úr egyeztetve a képviselő-testülettel a keddi, csütörtöki, szombati napra lehetővé tette a kerti hulladék és avar égetését. Tisztelttel kérjük a lakosságot, hogy ebben a hőségben mellőzék ezt a tevékenységet és kellő körültekintéssel járjanak el a bajok megelőzése végett!

Polgármesteri döntés értelmében kezdeményezésre került a Bő Köztársaság tér 10. sz. alatti lakóház társasházzá történő nyilvánítása, valamint a közműrendszerek szétválasztása. Jogi feladatok ügyvitelére dr. Vásárhelyi Tamás ügyvéd kapott megbízást.

A hónap végén elfogadásra került a 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló, valamint módosításra került a 2020. évi költségvetés is.

Áprilisban a Répcevölgye Sportkör beszámolóját és elszámolást fogadta el településünk vezetője.

Május hónapban a Bő 1/29 és 1/30 helyrajzi számú területek közút jellegének megszüntetése került kezdeményezésre. Elfogadásra került a 2020. évi belsőellenőri jelentés, a hozzákapcsolódó jegyzői nyilatkozat, valamint a zárszámadás rendelete.

2021. június 15. napjával a képviselő-testületi ismét visszakapta döntési jogkörét. Az első testületi ülésen így elfogadásra került a kincstári utóellenőrzés jelentése, a polgármesteri beszámoló, a szociális és gyermekjóléti ellátás rendelete.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy ősszel -a jogszabályi előríásoknak megfelelően- ebösszeírásra kerül sor településünkön. Fokozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ebtulajdonosoknak kötelességük az állatok oltásáról és mikrochippel történő ellátásáról gondoskodni. Az elmulasztott oltás is pénzbüntetést von maga után, amelynek díja jóval több, mint a kutya egész életén át tartó gondos vakcinázásának költsége, ugyanakkor az oltás kihagyásával saját magunk és a környezetünkben élők egészségét is veszélyeztetjük, beleértve kedvenc életét.

 

A település életében más változások is történtek. Jász László plébános úr  kérte nyugdíjazását, amit a Püspök úr elfogadott, így augusztus elsejétől Győrben tevékenykedik tovább. Köszönjük az elmúlt évek munkáját, a katolikus hívek lelki irányítását. Jó egészséget kívánunk Neki a továbbiakban.

A doktor úr mellől Erősné Varga Patrícia asszisztensnő távozik, és augusztus végével máshol dolgozik tovább. Sok sikert kívánunk Neki a továbbiakban.

Tisztelt Olvasó!

Néhány örömteli dologról is szeretnénk tájékoztatni Önöket. Mindannyian tapasztalhatták áprilisban, hogy munkába állt a falubusz és a falugondnoki szolgáltatás.

A tavasz folyamán pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz járda felújítására.  Örömmel jelzem, hogy a pályázat eredményes lett, és több mint 13 millió Ft pályázati összeggel és közel két és fél millió forint önerővel októberben megújul a Hunyadi utcától a Köztársaság tér és a Kossuth Lajos utca keleti járdaszakasza, közel 400 méteres hosszban.

Az ősz folyamán a közvilágítás is megújul, korszerű lámpatestek kerülnek az oszlopokra és bővítésként 35 plusz lámpatest is felszerelése kerül,  így a településen szinte minden oszlopon lesz  világítás. 

Öröm, hogy az új  egyházközségi képviselőtestület is sikerrel pályázott a plébánia felújítására, melynek során közel 15 millió forintos támogatásban részesültek.

Bízunk benne, hogy céljaik sikerrel járnak és a plébánia épülete is megszépül, megújulhat.  

Június  folyamán megtörtént a  lomtalanítás, az ősszel még az elektronikus lomtalanítást is  szeretnék megszervezni. A szelektív hulladékgyűjtés további elemmel gyarapodott,  az iskola udvarán lehetőség van a használt étolaj leadására.  Ezáltal a műanyag, a papír, az üveg a zöldhulladék után  használt étolajat is  szelektíven gyűjtjük óvva  vigyázva a környezetünkre.

Tisztelt Lakosság!  Ezúton is szeretném felhívni figyelmüket, továbbra is azon dolgozunk, hogy településünk szebb, élhetőbb legyen! Ennek érdekében tettük a lépéseket az elmúlt időszakban, és erre törekszünk következőben is. Itt jegyzem meg, hogy képviselőtestünk úgy döntött,  hogy az idei falunapot nem tartjuk meg, helyette a szeptember 25- én megrendezésre kerülő szüretre kívánunk koncentrálni.

 

A nyár hátralévő részére kívánok jó pihenést, munkát mindenkinek, bízva abban, hogy az elkövetkezendő időszak  normális kerékvágásban zajlik tovább.

 Hajós Attila

polgármester

 

E-ügyintézésSikeres pályázatokNagyon meglepett hogy a BRIMO társáság támogatni szeretne minket. Egy pavilon-sátrat adományozott szervezetünk számára. A pavilont a szabadtéri rendezvényeken szeretnénk felhasználni.Magyar Falu Program