Menü

Önkormányzati hírek

2021. november 11.
A képviselőtestület üléseinek összefoglalója 2021. szeptemberig
Önkormányzati hírek

A képviselő-testület augusztusi első ülésen döntött arról, hogy támogatási igényt nyújt be a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat kapcsán 50 erdei m3 tűzifa igénylésére, s vállalja a támogatás önerejét a 2021. évi költségvetés terhére. A napokban megkapott támogatói okirat alapján 41 m3 tűzifában részesül községünk a pályázati keretből.

Bő, mint székhely önkormányzat, hozzájárult Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendeletének módosításához, valamint A gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásról és személyes gondoskolásról szóló rendeletének elfogadásához.

A Belterületi utak, járdák, hidak felújításához kapcsolódó nyertes pályázat keretében az önkormányzat 3 ajánlatot kért a kivitelezési munkálatokra a TIA 2002 Kft-től, a Bit-Ép Kft-től, valamint a Lang-Szolg Kft-től.

A képviselő-testület hatályon kívül helyezte a lakáscélú támogatásokról szóló rendeletét.

A hónap végén a képviselő-testület elfogadta a Soproni Vízmű által elkészített gördülő fejlesztési tervet a 2022-2036 időszakra vonatkozóan. Ugyanezen az ülésen a 2021. évi költségvetés módosítását is megtárgyalta a képviselő- testület. Foglalkozott a testület a focipálya melletti terület rendezésének kérdésével, majd az adórendelet módosításának átdolgozást határozták el.

A szeptemberi ülésen a helyi építési szabályzat módosítása volt napirenden, valamint a beérkezett árajánlatok elbírálása a járda felújítása kapcsán. Az ajánlatok közül a testület a legolcsóbb ajánlatot fogadta el, amelyet a TIA 2002 Kft nyújtott be. A munkálatok októberben kezdődnek majd, s várhatólag mindenszentekre be is fejeződnek.

Az önkormányzat csatlakozási szándékát fejezte ki a Bursa 2022 Ösztöndíj rendszerhez is.

Ismét foglalkozott a testület a focipálya melletti terület rendezésének kérdésével egy felajánlásnak köszönhetően.

 

 

E-ügyintézésSikeres pályázatokNagyon meglepett hogy a BRIMO társáság támogatni szeretne minket. Egy pavilon-sátrat adományozott szervezetünk számára. A pavilont a szabadtéri rendezvényeken szeretnénk felhasználni.Magyar Falu Program