Menü

Önkormányzati hírek

2021. december 11.
Az önkormányzati ülések összefoglalója 2021. novemberéig
Önkormányzati hírek

A képviselő-testület az őszi időszakban felülvizsgálata a jogszabályi előírásoknak felelően önkormányzati rendeleteit. Elsőként elfogadásra kerül az új szervezeti és működési szabályzat, majd a helyi kitüntetések és címek adományozásáról rendelkező jogszabály is. Mivel az idei évben is sikeresen pályázatott az önkormányzat szociális tűzifára 41m3 mennyiségben, ezért megalkotta ehhez kapcsolódon a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletét is.

A képviselő-testület novemberi első ülésén döntött arról vételi szándékot jelentbe a Római Katolikus Egyházközség tulajdonát képező Bő 31/1 helyrajzi számú ingatlanának hátsó részére. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a tárgyalások megkezdésre.

Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Répcevölgye Sportkört 60.000 Ft támogatásban részesítette 2021. évi költségvetésének terhére.

Döntés született arról is, hogy Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete lemond Molnár András és Molnár Andrásné 1118 Budapest Rozmaring u. 13. sz. alatti lakos tulajdonában lévő, Bő 457/28 helyrajzi számú ingatlanra KÖZSÉGI KÖZÖS TANÁCS V.B. BŐ javára 34295/1990.11.21szám alatt bejegyzett már lejárt Elidegenítési és terhelési tilalom a beépítési kötelezettség teljesítéséig jogról. Megbízta Vásárhelyi Tamás ügyvédet a dokumentáció elkészítésre. A felmerülő költségeket Molnár András és Molnár Andrásné tulajdonosok viselték.

A képviselő-testület áttekintette az adómentességek bővítésének lehetőségeit, amelynek rendeleti megalkotását a következő ülésre tűzte ki.

A nyugdíjas találkozó és a közmeghallgatás elhalasztásáról is szót váltottak a fokozódó járványveszély miatt.

November végén a képviselő-testület 2022. január 1-jei hatállyal elfogadta adórendeltének módosítását és az alábbiakkal bővítette a mentességek körét. Rendelkezések értelmében mentes a telekadó alól: a falu területén lévő beépítetlen telek, ahol a telekhatár nem utcafronti, továbbá a közmű (víz, villany) alaphálózat nem kiépített, amelyre a rákötés lehetőségét biztosítja. Építmények tekintetében pedig adómentes az egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény, kivéve, ha az adóalany vállalkozó és ezen adótárgy vállalkozási célt szolgál.

Elfogadta a képviselő-testület a felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását is. Gondoskodtak a falugondnok szakszerű helyettesítéséről a hatályos jogszabályok értelmében.

Elfogadásra került a 2022. évi belső ellenőrzési terv is.

A képviselő-testület meghosszabbított a tulajdonában lévő 0108/45 helyrajzi számú ingatlan haszonbérleti szerződését is.

 

A járványügyi szabályok szigorú betartásával a képviselő-testület 2021. december 13. napjára tűzte ki éves közmeghallgatását.

 

 

E-ügyintézésSikeres pályázatokNagyon meglepett hogy a BRIMO társáság támogatni szeretne minket. Egy pavilon-sátrat adományozott szervezetünk számára. A pavilont a szabadtéri rendezvényeken szeretnénk felhasználni.