Menü

Önkormányzati hírek

2022. április 24.
2022. január 1-től 2022. március 31.
Önkormányzati hírek

A képviselő-testület 2022. évben első ülését január 10. napján tartotta. A testület a jogszabályi előírásoknak megfelelően módosította a háziorvos feladatellátási szerződését, meghatározta a rendelési időket.

A képviselő-testület bérbe adta a Köztársasági téri ingatlanában a virágbolt mögött kialakított lakást.

A testület döntött arról is, hogy a Magyar Faluprogram keretében a település külső részére (Táncsics utca) egy játszótér kialakítására nyújt be pályázatot. A testület az idén is benyújtotta pályázatát a szociális tűzifa juttatásra is.

A képviselő-testület döntött egy személy részére természetben nyújtott szociális támogatásról. ingyenes étkeztetés biztosításáról.

A képviselő-testület 2022. március 31-i ülésén a jogszabályi változásoknak megfelelően módosította a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését, javaslatot tett az önkormányzati dolgozók 2022. évi munkabérére. Jóváhagyta a belső ellenőrzés komplett stratégiai tervét. A képviselő-testület döntött arról is, hogy a hivatal épületében lévő lakást saját dolgozóival felújítja, rendeltetését szükséglakásként határozta meg.

A képviselő-testület 2022. február 22-i ülésén jóváhagyta a közös önkormányzati hivatal 2022.évi költségvetését.  A jogszabályi előírások szerint jóváhagyta a költségvetése elfogadásáig elvégzett gazdasági eseményekről szóló beszámolót, meghatározta az adósságot keletkeztető ügyletek felső határát, jóváhagyta a 2022. évi közbeszerzési tervét, a jegyző javaslata alapján kiegészítette a helyi választási bizottságot, határozott a kulturális szolgáltatási tervéről is. Döntött a testület a sportkör 60.000.- forintos támogatásáról is.

A képviselő testület jóváhagyta az önkormányzat 2022. évi költségvetését is, A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 268.403.093.- forint lett. ebből a működési (beleértve az óvoda és a hivatal kiadásait is) 251.543.869.- forint. A felhalmozási kiadások tervezett összege kisebb munkák elvégzését teszi lehetővé.

Az ülés végén a polgármester úr örömmel tájékoztathatta a testületet, hogy elkészült a Magyar Faluprogram támogatásával a Köztársaság téri és a Kossuth utcai járdafelújítás. Felvetődött ötletként a hivatal telkének bővítése is.

A képviselő-testület 2022. március 8-i ülésén jóváhagyásra került a helyi építési szabályzat módosítása, a döntés következtében a Petőfi utcában egy új lakótelek alakult ki. A képviselő-testület foglalkozott a háziorvos kéréseivel. A szolgálat megtartása érdekében 2022. május 1. napjától felvállalta a rendelő víz -és csatornadíjának, áram és gázdíjának viselését is. A telefon és internet használatának díja azonban továbbra is a háziorvost terheli. A képviselő-testület tárgyalást kezdeményez a társfenntartó önkormányzatokkal a rendelő bútorzatának cseréjéről. Az orvosi ügyeletben való részvételt törvény írja elő, felülvizsgálatára a képviselő-testületnek nincs lehetősége. Az orvosi rendelő feletti lakás egészségügyi dolgozó általi használatát a testület szükség esetén tudja biztosítani. A háziorvos felmondási idejének csökkentése csak a társfenntartók egyetértésével lehetséges.

A képviselő-testület a központi szemétgyűjtési akcióhoz való csatlakozást egyenlőre nem tartotta szükségesnek.

Bő, 2022. április 11.

 

                                                                                              Dr. Vincze György

                                                                                                     jegyző

E-ügyintézésSikeres pályázatokNagyon meglepett hogy a BRIMO társáság támogatni szeretne minket. Egy pavilon-sátrat adományozott szervezetünk számára. A pavilont a szabadtéri rendezvényeken szeretnénk felhasználni.Magyar Falu Program