Menü

Szociális tűzifa igénylés

2023. augusztus 31.
Tájékoztató
Szociális tűzifa igénylés

 

Bő Községi Önkormányzatnak is lehetősége volt szociális tűzifára pályázni, amelynek következtében a rászorulók egyszeri alkalommal szociális tűzifát igényelhetnek az önkormányzattól.

 

Támogatásra jogosult:

 

 

A támogatás igényelheti:

a)      aktív korúak ellátására,

b)      időskorúak járadékára,

c)       tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével összefüggő támogatásra – jogosult,

d)      a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

e)       rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő a család,

f)       egyedül élő nyugdíjas, akinek a jövedelme nem éri el a 200.000 Ft-ot,

g)      akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 150. 000 Ft-ot.

 

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

 

Akik gázzal fűtenek, nem jogosultak a szociális tűzifára.

 

Család= egy házban életvitelszerűen élő személyek összessége (mindenki jövedelme számít)

 

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, amely a hivatalban kérhető Marton Esztertől vagy a falugondnoktól. A kitöltött kérelmeket és hozzátartozó előző hónapról szóló jövedelemigazolásokat 2023.szeptember 15. napjáig (JOGVESZTŐ) lehet a Bői Közös Önkormányzati Hivatalban benyújtani.

 

A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

 

BŐ,2023.08.29.

 

 

                                                                                                  Hajós Attila, polgármester  sk.

                                                                                                 

 

E-ügyintézésSikeres pályázatokMagyar Falu ProgramMUNIPOLIS