Menü

Szociális tűzifa

2022. november 14.
Tájékoztató
Szociális tűzifa

TÁJÉKOZTATBő Községi Önkormányzatnak is lehetősége volt szociális tűzifára pályázni, amelynek következtében a rászorulók egyszeri alkalommal szociális tűzifát igényelhetnek az önkormányzattól.

 

 

Támogatásra jogosult:

 

 

A támogatás igényelheti:

a)      aktív korúak ellátására,

b)      időskorúak járadékára,

c)       tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével összefüggő támogatásra – jogosult,

d)      a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

e)       rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő a család,

f)       egyedül élő nyugdíjas, akinek a jövedelme nem éri el a 160.000 Ft-ot,

g)      akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 130. 000 Ft-ot.

 

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

 

Akik gázzal fűtenek, nem jogosultak a szociális tűzifára.

 

Család= egy házban életvitelszerűen élő személyek összessége (mindenki jövedelme számít)

 

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, amely a hivatalban kérhető Marton Esztertől vagy a falugondnoktól. A kitöltött kérelmeket és hozzátartozó előző hónapról szóló jövedelemigazolásokat 2022. november 20. napjáig (JOGVESZTŐ) lehet a Bői Közös Önkormányzati Hivatalban benyújtani.

 

A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a támogatásról a képviselő-testület legkésőbb 2022. december 15-ig dönt.

 

 

BŐ,202.11.07.

 

 

                                                                                                  Hajós Attila            sk.

                                                                                                  polgármester

E-ügyintézésSikeres pályázatokNagyon meglepett hogy a BRIMO társáság támogatni szeretne minket. Egy pavilon-sátrat adományozott szervezetünk számára. A pavilont a szabadtéri rendezvényeken szeretnénk felhasználni.Magyar Falu Program