Menü

Tájékoztató ingyenes képzésekről

2020. június 5.
Itt olvashatják a Büki Közös Önkormányzati Hivatal által az EFOP-1.2.9-17-2017-00038 számú projekt keretében belül szervezett ingyenes képzéseink leírását és azok összefoglalóját.
Tájékoztató ingyenes képzésekről

Büki Közös Önkormányzati Hivatal által az  EFOP-1.2.9-17-2017-00038 számú projekt keretében belül szervezett ingyenes képzéseink leírását és azok összefoglalója (az egyes képzésekről részletesen a csatolt PDF dokumentumban olvashatnak):

A nők társadalmi elfogadottságának elősegítése a répcementi turizmusban

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.2.9-17-2017-00038

 1. Képzés: Nők vállalkozóvá válásának támogatása

 

A képzés célja, a vállalkozói környezetet eddig nem, vagy kevéssé ismerő nők oktatása a különböző vállalkozási formák létrehozásával kapcsolatos jogi, személyi és gazdasági tudnivalókra. Saját lehetőségeik, erőforrásaik értékelése. Kapcsolatépítés, ügyfélszerzés, beszállítók felkutatásának módszerei. A sikeres vállalkozás ismérveinek bemutatása.

A képzést háztartásbeli, gyermeküket otthon nevelő, idős szülő(k) ápolását végző, munkavállalóból vállalkozóvá válni akaró nőknek ajánljuk.

 

2. Képzés: Találd ki magad – találd ki a jövődet!

 

A képzés célja, megmutatni azokat az új, népszerű szakmai területeket, pozitív példákat, eszközöket és módszereket, amelyek a XXI. századi nők kihívásai között szerepelnek, mint lehetőség a továbblépésre, képesség-fejlesztésre.

A képzést azoknak a nőknek ajánljuk, akik a korszerű IT technológiák otthoni, vagy munkahelyi környezetben történő alkalmazásával, új ismereteket és képességeket szeretnének elsajátítani.

 

3. Képzés: „Asszonyklub” közösségépítő oktatás

 

A képzés célja, letűnt idők hagyományainak újraélesztése (pl. tésztagyúrás, hímzés, vagy bármilyen helyi érték közös felvállalása) annak érdekében, hogy erősödjenek a barátságok, ismeretségek.

A képzést olyan aktív és nem aktív nőknek ajánljuk, akik egy-egy Nőközpont által felvállalt szakmai tevékenység végrehajtásában hasznos segítséget tudnak nyújtani.

 

4. Képzés: Családbarát munkahelyek kialakítása

 

A képzés célja, hogy a bevont munkáltatói képviselők megismerjék a családbarát munkahely kialakításának jó gyakorlatát, az atipikus foglalkoztatás lehetőségeit a helyi viszonyok és lehetőségek figyelembe vételével.

A képzést azoknak a helyi munkáltatóknak ajánljuk, akik nyitottak a munkahelyi feltételek „családbarátabbá” tételében.

 

5. Képzés: Társadalmi felelősségvállalási program (CSR)

 

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a szűkebb és tágabb környezetükben azokat a lehetőségeket, amelyekkel a társadalom felelős tagjaiként tehetnek valamit az élhetőbb lakóhelyükért, az egészségesebb környezetért.

A képzést azoknak a társadalom problémák iránt érzékeny és elhivatott személyeknek (elsősorban nőknek) ajánljuk, akik érdeklődnek a társadalmi és egyéni felelősségvállalás kérdései iránt.

 

6. Képzés: Nőközpont által szervezett közös bevásárlások

 

A képzés célja, a háztartási áruismeret, a szükséges és elégséges otthoni mennyiség felismerése, hogyan ismerhetik fel az egészséges (és egészségtelen) terméket és a résztvevők milyen családi költségvetés-tervezési módszert sajátítanak el.

A képzést családanyáknak és családfenntartóknak ajánljuk.

 

7. Képzés: Nő-védelem, családvédelem

 

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje azokat a lehetőségeket, amelyekkel segíthet bajba jutott embertársain (vagy ha bántalmazás elszenvedője, akkor saját magán), egyidejűleg önismeretet tanul és kommunikációs készségeit fejleszti.

A képzést azoknak a személyeknek ajánljuk, akik kellően empatikusak a szűkebb és tágabb környezetüket érő sérelmek, bántalmazások iránt, és tenni akarnak ellene, illetve akik maguk is bántalmazás elszenvedői.

 

8. Képzés: Önkéntes program a település működésének javításáért

 

A képzés célja, az önkéntesség terjesztése elméleti és gyakorlati megközelítésen keresztül.

A képzést az önkéntes munka iránt érdeklődő, elhivatott férfiaknak és nőknek ajánljuk.

 

9. Képzés: „Pótnagyszülő szolgálat” – nagymama, nagypapa táborok

 

A képzés célja, a résztvevők számára olyan információkat átadni, amely által tudatosan segítséget tudnak nyújtani szűkebb családi környezetüknek, illetve tágabb körben, önkéntesként, civil és egyéb szervezeteknek.

A képzést nyugdíjas korú hölgyeknek és uraknak (nagymamáknak, nagypapáknak) ajánljuk.

 

10. Képzés: Női karrierépítés kisvállalkozással értéket teremtve

 

A képzés célja, a kézműves technika megismerése.

A képzést elsősorban a munkaerőpiacról gyermekgondozás, hozzátartozó ápolása, betegség, munkanélküliség miatt távollévő nőknek ajánljuk, akik szeretnének visszatérni a munkaerőpiacra vagy olyan női munkavállalóknak, akik önálló vállalkozásba szeretnének kezdeni.

 

11. Képzés: Hogyan csinálj otthonodból lakáséttermet?

 

Sok háztartásbeli nő főz napi szinten, és nem is sejtik, hogy egy kis munkaszervezéssel és vállalkozói hozzáállás növelésével jelentős anyagi forrásra tehetnek szert az amúgy is adott mindennapi rutinból.

A képzést háztartásbeli, gyermeküket otthon nevelő, idős szülő(k) ápolását végző, munkavállalóból vállalkozóvá válni akaró nőknek ajánljuk.

 

 

12. Képzés: Főzz közösségnek! Avagy miként teheted jövedelmezővé a mindennapi főzést!

 

A képzés célja, olyan alapvető gazdálkodási és ételkészítési alapismeretek nyújtása a résztvevőknek, amivel el tudnak kezdeni akár saját termékeket a piacra dobni.

A képzést háztartásbeli, gyermeküket otthon nevelő, idős szülő(k) ápolását végző, munkavállalóból vállalkozóvá válni akaró nőknek ajánljuk.

 

 

13. Képzés: Vállalkozói alapismeretek

 

A képzés célja, a vállalkozói környezetet eddig nem, vagy kevéssé ismerő nők oktatása akár otthoni munkavégzéssel, valamint gyermeküket nevelő nők anyagi helyzetének javítása, kihasználva a jogszabályok nyújtotta kereteket.

A képzést a háztartásbeli, gyermeküket otthon nevelő, idős szülő(k) ápolását végző, munkavállalóból vállalkozóvá válni akaró nőknek ajánljuk.

 

14. Képzés: Munkáltatók képzése

 

A képzés célja, hogy a munkaadót képviselő résztvevő érzékennyé váljon a családbarát vállalati kultúra és működés kezdeményezésére, és megteremtésére a bemutatott szemlélet, és az átadott eszközök által. További célja, a képzésben résztvevő ösztönzése és felkészítése a képzést követő gyakorlati lépések proaktív megtételére cselekvési terv készítésével.

A képzést az EFOP-1.2.9-17 kedvezményezettek munkaerő-piaci partnereinek, potenciális munkaadóinak ajánljuk. Munkaadó vállalkozóknak, munkaadók felső- és középvezetőinek, gazdasági, HR és kommunikációs munkatársainak.

 

15. Képzés: Munkaerőpiaci reintegrációs képzés

 

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő, munkaerőpiacra visszatérni szándékozó nők, illetve férfiak felkészüljenek az újbóli munkába állásra, fejlődjenek a megcélzott munkaerőpiaci kompetenciáikban, megértsék a rövid és hosszú távú tervezés szükségességét életpályájuk alakításában, kapjanak eszközöket mind a tervezéshez, mind a tervek gyakorlatba, cselekvésbe fordításához.

A képzést elsősorban a munkaerőpiacról gyermekgondozás, hozzátartozó ápolása, betegség, munkanélküliség miatt távollevő nőknek, illetve férfiaknak ajánljuk, akik szeretnének visszatérni a munkaerőpiacra.

 

16. Képzés: Munka és magánélet összehangolása

 

A képzés célja, a munkavállalók és a munkáltatók együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében. A család, illetve magánélet és a munka egyensúly kialakításának, megőrzésének támogatása. A tréning célja továbbá, hogy a résztvevők megszerezzék a munka és a magánélet megfelelő és hatékony menedzseléséhez szükséges ismereteket, kommunikációs, együttműködési, konfliktus és stressz kezelési készségeket; elsajátítsák az időbeosztási és erőforrás gazdálkodási, önismereti, helyzetértékelési, munka hatékonyságnövelési, a pozitív, kooperatív gondolkodás és megküzdő képesség attitűdjét; a generációk közötti együttműködés családi és közösségi lehetőségeit, a segítő kapcsolat mentálhigiénéjét és lehetséges formáit.

A képzést a NőKözPontok ügyfeleinek ajánljuk: női munka- vállalók, pályakezdők, álláskeresők, gyermekgondozási ellátásokból (gyed, gyes, stb.) a munkaerő-piacra visszatérők és családtagjaik, beleértve a férfiakat, családapákat is.

 

17. Képzés: Belső képzés - Hatékony munkavégzés a Nőközpontokban

 

A képzés célja, hogy a résztevők rendelkezzenek azokkal a képességekkel és ismeretekkel, amelyekkel működtetik a NőKözPontokat, támogathatják a nők foglalkoztathatóságát, munkaerőpiaci reintegrációját, megvalósíthatják az együttműködést szakmai partnereikkel.

A képzést a NőKözPontok munkatársainak és szakmai partnereinek ajánljuk.

 

18. Képzés: Társadalmi partnerképzés

 

A képzés célja, hogy a résztvevő képessé váljon arra, hogy érzékenyítse, valamint kölcsönös előnyök alapján együttműködés megteremtésére ösztönözze a hálózat tagjait a fenntartható működés megteremtése érdekében. Célja továbbá, hogy a résztvevők képesek legyenek olyan partnerséget, hálózatot generálni, mely a partnerség tagjai által fejlesztett és működtetett szolgáltatások rendszerén keresztül alkalmas az önfenntartó működésre.

A képzést állami, önkormányzati intézményeknek, profitorientált vállalatoknak, cégeknek, valamint civil, egyházi, oktatási, szociális szervezetek vezetőinek, munkatársainak, illetve önkénteseinek ajánljuk. A képzés elsősorban olyan szervezetek munkatársait érinti, akik érintettek és /vagy érdekeltek egy potenciális hálózat céljainak megvalósításában. 


 

 

A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!

A regisztrációhoz küldjön e-mailt a csakkozpont(at)buk.hu e-mail címre.

A résztvevők bruttó 20. 000 Ft motivációs díjban részesülnek a sikeres képzést követően.

A CsakPONT címe : 9737 Bük, Széchenyi u. 44.( Büki Közös Önkormányzati Hivatal)

A CsakPONT nyitvatartása: Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00

Szerda: 8.00-12.00, 13.00-17.00

Péntek: 8.00-13.00

 

Kapcsolattartók:

Borhy Renáta és Varga - Berényi Annamária

Telefon: 94/500-629

Letöltések
megnevezésméret típus
1-kepzes-teljes-18-dateien-zusammengefugt-5319.pdf5.8 MbpdfLetöltésLetöltés
E-ügyintézésSikeres pályázatokNagyon meglepett hogy a BRIMO társáság támogatni szeretne minket. Egy pavilon-sátrat adományozott szervezetünk számára. A pavilont a szabadtéri rendezvényeken szeretnénk felhasználni.Magyar Falu Program