Menü

Dr. Simon József (1924-2018)

Dr. Simon József (1924-2018)
Született Bőben 1924 szeptember 24-én. 1949 április 24-én szentelték pappá. Elhunyt 2018. márciusában.

Született Bőben 1924 szeptember 24-én egyszerű földműves szülőktől. Az elemi iskola hat osztályát helyben végezte, a középiskolai osztályokat a győri bencés gimnáziumban.

A budapesti Pázmány P. Tudományegyetemen teológiát tanult, ugyanott ledoktorált.

1949 április 24-én szentelték pappá. A kápláni évek alatt Győrött tanított a papnevelő intézetben. Öt év után állami nyomásra pasztorációs beosztásba kényszerült.

Önálló állomáshelyei a következők voltak: Hövej, Beled, Koronczó, Csepreg, Győr Szent Kamillus templom. Megyéspüspöke 1990-ben címzetes apáttá, majd 1996-ban székesegyházi kanonokká nevezte ki.

Mint plébános 2000-ben ment nyugdíjba. A megyéspüspök megbízásából tanít a Győri Hittudományi Főiskolán.
Elhunyt 2018-ban.

E-ügyintézésSikeres pályázatokMagyar Falu Program